EMMC Programmer Files
EMMC Programmer Files

فایل پروگرم هارد گوشی های پردازنده کوالکام | EMMC Programmer Files

EMMC Qualcomm Programmer MBN Files در جهت امور تعمیرات هارد برای تعمیرکاران حرفه ای گوشی های اندرویدی کاربرد دارد و اگر کاربری معمولی هستید پیشنهاد میکنیم همین الان صفحه را ببنید! eMMC مخفف Embedded MultiMediaCard میباشد و درواقع همان حافظه داخلی گوشی، در این نوشته فایلهای پروگرام کردن هارد تمامی دیوایس ها پردازنده کوالکام با فرمت MBN را قرار میدهیم که برای تعمیرات، حذف قفل صفحه (lock screen) و حذف اکانت گوگل FRP کاربرد دارد. در ادامه آرشیو فایلهای موجود را ذکر میکنیم تا قبل از خرید و دانلود دقیقا بدانید چه فایلهایی در پکیج موجود است.

EMMC Qualcomm Programmer MBN Files

prog_emmc_firehose_8909_ddr.zip
prog_emmc_firehose_8909_lite.zip
prog_emmc_firehose_8909_lite_unk.zip
prog_emmc_firehose_8909_lyf.zip
prog_emmc_firehose_8909_qct.zip
prog_emmc_firehose_8916.zip
prog_emmc_firehose_8916_alc.zip
prog_emmc_firehose_8916_alc1.zip
prog_emmc_firehose_8916_alc2.zip
prog_emmc_firehose_8916_asus.zip
prog_emmc_firehose_8916_Coolpad.zip
prog_emmc_firehose_8916_cp.zip
prog_emmc_firehose_8916_gm.zip
prog_emmc_firehose_8916_hisen.zip
prog_emmc_firehose_8916_lch.zip
prog_emmc_firehose_8916_lenovo.zip
prog_emmc_firehose_8916_lyf.zip
prog_emmc_firehose_8916_none.zip
prog_emmc_firehose_8916_none1.zip
prog_emmc_firehose_8916_oppo.zip
prog_emmc_firehose_8916_oppo1.zip
prog_emmc_firehose_8916_qm.zip
prog_emmc_firehose_8916_vivo.zip
prog_emmc_firehose_8916_vivo1.zip
prog_emmc_firehose_8916_xiaomi.zip
prog_emmc_firehose_8916_yu.zip
prog_emmc_firehose_8917_ddr.zip
prog_emmc_firehose_8917_ddr_xiaomi.zip
prog_emmc_firehose_8929.zip
prog_emmc_firehose_8929_alc.zip
prog_emmc_firehose_8929_asus.zip
prog_emmc_firehose_8929_hisen.zip
prog_emmc_firehose_8929_infi.zip
prog_emmc_firehose_8929_oppo.zip
prog_emmc_firehose_8929_vivo.zip
prog_emmc_firehose_8936.zip
prog_emmc_firehose_8936_alc.zip
prog_emmc_firehose_8936_hisen.zip
prog_emmc_firehose_8936_lenovo.zip
prog_emmc_firehose_8936_lyf.zip
prog_emmc_firehose_8936_lyf1.zip
prog_emmc_firehose_8936_lyf2.zip
prog_emmc_firehose_8936_lyf3.zip
prog_emmc_firehose_8936_oppo.zip
prog_emmc_firehose_8936_oppo1.zip
prog_emmc_firehose_8936_oppo2.zip
prog_emmc_firehose_8936_oppo3.zip
prog_emmc_firehose_8936_oppo4.zip
prog_emmc_firehose_8936_swipe.zip
prog_emmc_firehose_8936_tst.zip
prog_emmc_firehose_8936_vivo.zip
prog_emmc_firehose_8936_vivo1.zip
prog_emmc_firehose_8936_wing.zip
prog_emmc_firehose_8936_xiaomi.zip
prog_emmc_firehose_8936_xiaomi1.zip
prog_emmc_firehose_8936_yu.zip
prog_emmc_firehose_8936_ztemt.zip
prog_emmc_firehose_8936_ztemt1.zip
prog_emmc_firehose_8937_alc.zip
prog_emmc_firehose_8937_ddr_0004f0e1_hisen.zip
prog_emmc_firehose_8937_ddr_asus.zip
prog_emmc_firehose_8937_ddr_asus1.zip
prog_emmc_firehose_8937_ddr_blu.zip
prog_emmc_firehose_8937_ddr_hisen.zip
prog_emmc_firehose_8937_ddr_lenovo.zip
prog_emmc_firehose_8937_ddr_xiaomi.zip
prog_emmc_firehose_8937_ddr_xiaomi1.zip
prog_emmc_firehose_8937_ddr_xiaomi2.zip
prog_emmc_firehose_8939_asus.zip
prog_emmc_firehose_8952_alc.zip
prog_emmc_firehose_8952_alc1.zip
prog_emmc_firehose_8952_ddr_ztemt.zip
prog_emmc_firehose_8952_lite_ztemt.zip
prog_emmc_firehose_8953_ddr_lenovo.zip
prog_emmc_firehose_8953_ddr_xiaomi.zip
prog_emmc_firehose_8953_ddr_xiaomi2.zip
prog_emmc_firehose_8974.zip
prog_emmc_firehose_8974_gion.zip
prog_emmc_firehose_8974_oppo.zip
prog_emmc_firehose_8974_vivo.zip
prog_emmc_firehose_8974_zuk.zip
prog_emmc_firehose_8976_alc.zip
prog_emmc_firehose_8976_ddr.zip
prog_emmc_firehose_8976_ddr_huaq.zip
prog_emmc_firehose_8976_ddr_lyf.zip
prog_emmc_firehose_8976_ddr_oppo.zip
prog_emmc_firehose_8976_ddr_vivo.zip
prog_emmc_firehose_8976_ddr_xiaomi1.zip
prog_emmc_firehose_8976_ddr_xiaomi2.zip
prog_emmc_firehose_8976_ddr_xiaomi3.zip
prog_emmc_firehose_8976_lite_oppo.zip
prog_emmc_firehose_8992_ddr_xiaomi.zip
prog_emmc_firehose_8992_lenovo.zip
prog_emmc_firehose_8992_lite_lenovo.zip
prog_emmc_firehose_8992_lite_lge.zip
prog_emmc_firehose_8994_lite_one.zip
prog_emmc_firehose_8994_lite_xiaomi.zip
prog_emmc_firehose_8994_lite_ztemt.zip
prog_emmc_firehose_8994_lite_ztemt1.zip
prog_emmc_firehose_8996_ddr_zuk.zip

ALL MBN FILES LIST\
prog_emmc_firehose_8x10.mbn
prog_emmc_firehose_8x10_cp.mbn
prog_emmc_firehose_8x10_hua.mbn
prog_emmc_firehose_8x10_hua1.mbn
prog_emmc_firehose_8x26.mbn
prog_emmc_firehose_8x26_alc.mbn
prog_emmc_firehose_8x26_alc1.mbn
prog_emmc_firehose_8x26_blu.mbn
prog_emmc_firehose_8x26_oppo.mbn
prog_emmc_firehose_8909_alc.mbn
prog_emmc_firehose_8909_alc1.mbn
prog_emmc_firehose_8909_alc2.mbn
prog_emmc_firehose_8909_alc3.mbn
prog_emmc_firehose_8909_alc4.mbn
prog_emmc_firehose_8909_alc5.mbn
prog_emmc_firehose_8909_alc6.mbn
prog_emmc_firehose_8909_alc7.mbn
prog_emmc_firehose_8909_alc8.mbn
prog_emmc_firehose_8909_ddr.mbn
prog_emmc_firehose_8909_ddr_12.mbn
prog_emmc_firehose_8909_ddr_acer.mbn
prog_emmc_firehose_8909_ddr_asus.mbn
prog_emmc_firehose_8909_ddr_blu.mbn
prog_emmc_firehose_8909_ddr_blu1.mbn
prog_emmc_firehose_8909_ddr_dexp.mbn
prog_emmc_firehose_8909_ddr_hai.mbn
prog_emmc_firehose_8909_ddr_hisen.mbn
prog_emmc_firehose_8909_ddr_lyf.mbn
prog_emmc_firehose_8909_ddr_lyf1.mbn
prog_emmc_firehose_8909_lite.mbn
prog_emmc_firehose_8909_lite_unk.mbn
prog_emmc_firehose_8909_lyf.mbn
prog_emmc_firehose_8909_qct.mbn
prog_emmc_firehose_8916.mbn
prog_emmc_firehose_8916_alc.mbn
prog_emmc_firehose_8916_alc1.mbn
prog_emmc_firehose_8916_alc2.mbn
prog_emmc_firehose_8916_asus.mbn
prog_emmc_firehose_8916_cp.mbn
prog_emmc_firehose_8916_gm.mbn
prog_emmc_firehose_8916_hisen.mbn
prog_emmc_firehose_8916_lch.mbn
prog_emmc_firehose_8916_lenovo.mbn
prog_emmc_firehose_8916_lyf.mbn
prog_emmc_firehose_8916_none.mbn
prog_emmc_firehose_8916_none1.mbn
prog_emmc_firehose_8916_oppo.mbn
prog_emmc_firehose_8916_oppo1.mbn
prog_emmc_firehose_8916_qm.mbn
prog_emmc_firehose_8916_vivo.mbn
prog_emmc_firehose_8916_vivo1.mbn
prog_emmc_firehose_8916_xiaomi.mbn
prog_emmc_firehose_8916_yu.mbn
prog_emmc_firehose_8917_ddr_xiaomi.mbn
prog_emmc_firehose_8929.mbn
prog_emmc_firehose_8929_alc.mbn
prog_emmc_firehose_8929_asus.mbn
prog_emmc_firehose_8929_hisen.mbn
prog_emmc_firehose_8929_infi.mbn
prog_emmc_firehose_8929_oppo.mbn
prog_emmc_firehose_8929_vivo.mbn
prog_emmc_firehose_8936.mbn
prog_emmc_firehose_8936_alc.mbn
prog_emmc_firehose_8936_hisen.mbn
prog_emmc_firehose_8936_lenovo.mbn
prog_emmc_firehose_8936_lyf.mbn
prog_emmc_firehose_8936_lyf1.mbn
prog_emmc_firehose_8936_lyf2.mbn
prog_emmc_firehose_8936_lyf3.mbn
prog_emmc_firehose_8936_oppo.mbn
prog_emmc_firehose_8936_oppo1.mbn
prog_emmc_firehose_8936_oppo2.mbn
prog_emmc_firehose_8936_oppo3.mbn
prog_emmc_firehose_8936_oppo4.mbn
prog_emmc_firehose_8936_swipe.mbn
prog_emmc_firehose_8936_tst.mbn
prog_emmc_firehose_8936_vivo.mbn
prog_emmc_firehose_8936_vivo1.mbn
prog_emmc_firehose_8936_wing.mbn
prog_emmc_firehose_8936_xiaomi.mbn
prog_emmc_firehose_8936_xiaomi1.mbn
prog_emmc_firehose_8936_yu.mbn
prog_emmc_firehose_8936_ztemt.mbn
prog_emmc_firehose_8936_ztemt1.mbn
prog_emmc_firehose_8937_alc.mbn
prog_emmc_firehose_8937_ddr_0004f0e1_hisen.mbn
prog_emmc_firehose_8937_ddr_blu.mbn
prog_emmc_firehose_8937_ddr_hisen.mbn
prog_emmc_firehose_8937_ddr_lenovo.mbn
prog_emmc_firehose_8937_ddr_xiaomi.mbn
prog_emmc_firehose_8937_ddr_xiaomi1.mbn
prog_emmc_firehose_8937_ddr_xiaomi2.mbn
prog_emmc_firehose_8939_asus.mbn
prog_emmc_firehose_8952_alc.mbn
prog_emmc_firehose_8952_alc1.mbn
prog_emmc_firehose_8952_ddr_ztemt.mbn
prog_emmc_firehose_8952_lite_ztemt.mbn
prog_emmc_firehose_8953_ddr_lenovo.mbn
prog_emmc_firehose_8953_ddr_xiaomi.mbn
prog_emmc_firehose_8953_ddr_xiaomi2.mbn
prog_emmc_firehose_8974.mbn
prog_emmc_firehose_8974_gion.mbn
prog_emmc_firehose_8974_oppo.mbn
prog_emmc_firehose_8974_oppo1.mbn
prog_emmc_firehose_8974_vivo.mbn
prog_emmc_firehose_8974_zuk.mbn
prog_emmc_firehose_8976_alc.mbn
prog_emmc_firehose_8976_ddr.mbn
prog_emmc_firehose_8976_ddr_huaq.mbn
prog_emmc_firehose_8976_ddr_lyf.mbn
prog_emmc_firehose_8976_ddr_oppo.mbn
prog_emmc_firehose_8976_ddr_vivo.mbn
prog_emmc_firehose_8976_ddr_xiaomi1.mbn
prog_emmc_firehose_8976_ddr_xiaomi2.mbn
prog_emmc_firehose_8976_ddr_xiaomi3.mbn
prog_emmc_firehose_8976_lite_oppo.mbn
prog_emmc_firehose_8992_ddr_xiaomi.mbn
prog_emmc_firehose_8992_lenovo.mbn
prog_emmc_firehose_8992_lite_lenovo.mbn
prog_emmc_firehose_8992_lite_lge.mbn
prog_emmc_firehose_8994_lite_one.mbn
prog_emmc_firehose_8994_lite_xiaomi.mbn
prog_emmc_firehose_8994_lite_ztemt.mbn
prog_emmc_firehose_8994_lite_ztemt1.mbn
prog_emmc_firehose_8996_ddr_zuk.elf
prog_ufs_firehose_8996_ddr_mot1.elf
prog_ufs_firehose_8996_ddr_xiaomi.elf
prog_ufs_firehose_8996_ddr_zuk.elf

\MBN FILE LIST 1\
prog_emmc_firehose_8974.mbn

\MBN FILE LIST 2\
prog_emmc_firehose_8976_ddr.mbn

\MBN FILE LIST 3\
prog_emmc_firehose_8974.mbn

\MBN FILE LIST 4\
prog_emmc_firehose_8936.mbn

\MBN FILE LIST 5\
prog_emmc_firehose_8976_ddr.mbn

\MBN FILE LIST 6\
prog_emmc_firehose_8916.mbn

\MBN FILE LIST 7\
prog_emmc_firehose_8937_ddr.mbn

\MBN FILE LIST 8\
prog_emmc_firehose_8996_ddr.elf

\MBN FILE LIST 9\
prog_emmc_firehose_8909_ddr.mbn

خرید و دانلود پکیج بالا:

[purchase_link id=”574923″ style=”” color=”” text=”فایل پروگرم هارد گوشی های پردازنده کوالکام”]

 

 

 

قوانین بخش نظرات در اندرویدزوم

  1. 1. نظراتی که در آنها از الفاظ زشت و رکیک استفاده شده باشد تایید نخواهند شد.
  2. 2. نظراتی که به صورت اسپم و تکراری فرستاده شوند تایید نخواهند شد.
  3. 3. نظراتی که جنبه تبلیغاتی و معرفی محتوای شخصی باشند و یا ربطی به موضوع پست مربوطه نداشته باشند حذف خواهند شد.
  4. 4. برای انتقادات ، درخواست ها و پیشنهادات خود از طریق فرم تماس با ما که مستقیم با پست الکترونیک سایت در ارتباط هست اقدام کنید.
  5. 5. نظرات ممکن است بدون پاسخ تایید شوند که در اینصورت باید منتظر پاسخ از سوی دیگر کاربران باشید.
  6. 6. نظرات فینگلیش تایید نخواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.