لیست تمامی پستها درباره: بازی کدراحدس بزن

Guess the Code – یادآور خاطرات بازی فکر بکر

Guess the Code

Guess the Code به معنای “کد را حدس بزن” همان بازی فکر بکر ما ایرانی هاست. اگر فکر می کنید باهوش هستید ، Guess the Code می تواند IQ واقعی تان را به شما نشان دهد. این بازی فکری را اکثر دهه شصتی ها به خاطر دارند. این سرگرمی به حدی جالب و جذاب است که باید مواظب باشید در …

بیشتر