لیست تمامی پستها درباره: دانلود برنامه تغییر رنگ اندروید

آموزش فعال کردن تصحیح رنگ اندروید برای افرادی که کور رنگی دارند

تصحیح رنگ اندروید

رنگ های موجود در طبیعت باعث زیباتر شدن آن شده اند. دنیایی را تصور کنید که همه چیز رنگ و لعاب خود را از دست بدهد. این تصور که به یک کابوس بیشتر شبیه است واقعیتی است که برای گروهی در جامعه وجود دارد. قابلیت تصحیح رنگ اندروید دقیقا به خاطر مشکل همین قشر به وجود آمده است. تصحیح رنگ …

بیشتر