لیست تمامی پستها درباره: دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ چیست و ابزار های اصلی آن کدام اند

هنگامی که اینترنت همگانی شد، مفاهیم زیادی در دنیا تغییر کرد که یکی از آنها، مارکتینگ می باشد. در حقیقت با به وجود آمدن اینترنت، دیجیتال مارکتینگ هم به مرور زمان شکل گرفت و توانست جایگاه مهمی در کسب و کارها داشته باشد. به طوری که اگر کسی امروزه از مفاهیم دیجیتال مارکتینگ برای شرکت خود استفاده نکند، نمی تواند …

بیشتر