لیست تمامی پستها درباره: سینما تیکت

اپلیکیشن توگدر: گزینه‌های تفریحی اطرافت همممشون کنار هم!

together

قطعا تا کنون نام سرویس‌هایی مانند نت‌برگ، چیلیوری، سینماتیکت، فوراسکوئر، اسنپ و … به گوشتان خورده و شاید از خدمات برخی از آنان نیز استفاده کرده‌اید. احتمالاً برایتان پیش آمده که بخواهید خدمات آنها را در کنار هم داشته باشید تا مجبور به جابجایی در میان چندین سایت‌ و اپلیکیش‌ مختلف نشوید. حال اپلیکیشنی با نام “توگدر” امکان دسترسی یکپارچه …

بیشتر