لیست تمامی پستها درباره: عینک واقعیت مجازی LG 360

بررسی تخصصی عینک واقعیت مجازی LG 360

LG 360 VR

روز به روز شاهد رایج شدن هرچه بیشتر عینک های واقعیت مجازی به بازار هستیم و همانطور که در حال حاضر در هر خانه ایی یک تلوزیون وجود دارد در آینده خیلی نزدیک هم در هر خانه ایی یک عینک واقعیت مجازی پیدا خواهیم کرد. در حال حاضر عینک واقعیت مجازی مثل LG 360 VR قیمتی معادل 199 دلار دارد. همانطور که …

بیشتر