لیست تمامی پستها درباره: مشاهده مخفی استوری

مشاهده و دانلود استوری اینستاگرام بدون فهمیدن شخص + ویدیو آموزشی

شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز همانند سایر شبکه های اجتماعی معروف از قابلیت Stories یا وضعیت برخوردار است. بخش مدیریت استوری ها آمار دقیقی از افرادی که مشاهده میکنند را به همراه تاریخ و ساعت را در اختیار منتشر کننده قرار میدهد که ممکن است برای بعضی نا خوشایند باشد یا نخواهد ک شخص بداند که استوری او را مشاهده کرده …

بیشتر