لیست تمامی پستها درباره: نمونه تصاویر ماکرو

با این ترفند ها تصاویر ماکرو فوق العاده ثبت کنید

عکسبرداری ماکرو یعنی ثبت تصویر از سوژه از فاصله ای بسیار نزدیک، تا در عکس نهایی اندازه سوژه به اندازه واقعی یا بزرگتر از آن در آید. مخصوصا در عکسبرداری از طبیعت، این شیوه از عکاسی بسیار محبوب است، چرا که می توان با آن ها جزئیات حشره ها و گل ها را با وضوحی بسیار عالی مشاهده کرد. در …

بیشتر