لیست تمامی پستها درباره: ویستیکر

استیکر صوتی با ربات تلگرامی ویستیکر

استفاده از استیکرها یکی از بهترین قابلیت های تلگرام می باشد که به کاربر این امکان را می دهد که با استفاده از عکس های مختلف می تواند به مخاطب مرود نظر خود پاسخ دهد ، اما آیا تابحال به استیکرهایی بصورت صوتی فکر کرده اید و اینکه بتوانید در هنگام گفتگو ، جواب مخاطب خود را با ویس های …

بیشتر