لیست تمامی پستها درباره: پازل فیزیکی

دانلود Brain It On! – Physics Puzzles 1.6.139 بازی پازل فیزیکی

Brain It On! - Physics Puzzles

Brain It On بازی “پازل فیزیکی” یکی از عناوین چالشی و بسیار سرگرم کننده بر پایه روابط حقیقی فیزیک اجسام می باشد. با کشیدن اشکال هندسی، پازل های چالشی را حل کرده و ساعت ها سرگرم شوید. باور کنید که به هیچ عنوان آن طور که نشان می دهد آسان نخواهد بود. باید اظهار کرد که امتحان کردن بازی برای …

بیشتر