لیست تمامی پستها درباره: پاسپورت مسافری

چطور از اطلاعات پاسپورت مسافری شما سوء استفاده میشود

جلوگیری از سوء استفاده از پاسپورت مسافری

همانطور که میدانید مدتی است طرح رجیستری در کشور راه اندازی شده و برای جلوگیری از قاچاق کالا قرار بر این شده تا حق عوارض گمرک دستگاههای وارد شده به کشور پرداخت شود که در غیر اینصورت آن دستگاه بعد از گذشت 30 از دسترس خارج میشود. برای رجیستری تلفن های هوشمندی که به صورت مسافری به کشور وارد میشود …

بیشتر