لیست تمامی پستها درباره: پروژه تغییر مسیر گوگل

گوگل و جنگ محرمانه آن با تروریسم

مقابله نهان گوگل با تروریسم

همانطور که میدانید اینروزها جنگ ، ترور و تروریسم در جای جای کره زمین گسترش پیدا کرده است بنا به دلایل سیاسی پیچیده این جنگ ها ادامه پیدا میکنند و جان افراد بسیاری در معرض خطر است. در این بین گروهک های تروریستی را شاهدیم که هرروز رو به رشد هستند و نه تنها در خاورمیانه بلکه در اروپا هم …

بیشتر