لیست تمامی پستها درباره: پسوورد قوی و امن

امنیت خود را حفظ کنید؛ 9 قانون حیاتی برای انتخاب رمز عبور مطمئن

بدیهی ست که یک رمز عبور قوی، کلید اصلی امنیت شماست. اما چالش اصلی اینجاست که رمزی قوی و امن ایجاد کنید که در واقع هم بتوانید آن را به یاد بیاورید و در ضمن به عادت بد استفاده از یک رمز عبور برای چند اکانت هم روی نیاورید. اما شما مگر چند رمز عبور را می توانید حفظ کنید؟ …

بیشتر