لیست تمامی پستها درباره: پیام رسان هدهد

بررسی هدهد : پیام رسان و مسدود کننده ی پیام های اضافی و تبلیغاتی

یکی از آزار دهنده ترین موضوع هایی که ممکن است برای هر کسی که یک گوشی هوشمند یا بهتر است بگوییم یک گوشی موبایل حتی ساده در اختیار دارد پیام های تبلیغاتی هستند، این پیام ها کم کم برای خود به نوعی تبدیل به یک معضل شده اند و اکثر کاربران به دنبال راهی برای جلوگیری از دریافت این پیام …

بیشتر