لیست تمامی پستها درباره: پیج فیک

ساخت پست جعلی و فیک اینستاگرام + ویدیو آموزشی

ساخت پست جعلی اینستاگرام از طریق فتوشاپ کار بسیار سختی است که طبیعی نیز بنظر نمیرسد اما برنامه yazzy که صرفه جهت جعل طراحی شده یک فضای خام اینستاگرام با امکانات فراوان را برای شما فراهم میکند. شما با توجه به امکانات برنامه میتوانید یک پست اینستاگرام خام را مطابق میل خود پر کنید برای مثال یک عکس و بگذارید، …

بیشتر