لیست تمامی پستها درباره: پیرانها

دانلود کرک باکس Piranha 1.55 پیرانها ابزار تعمیر گوشی های چینی

دانلود کرک piranhabox

امروزه نرم افزارکاران موبایل و تعمیرکاران در بخش نرم افزار دستشان بسیار باز است چرا که با وجود باکس های قدرتمند نرم افزاری تقریبا هرگوشی را قادر به تعمیر و ترمیم هستند بنابراین تصمیم گرفتیم تا در این پست کرک باکس Piranha را برای دوستان و همکاران نرم افزارکار قرار دهیم تا بدون نیاز به باکس و قطعه فیزیکی و …

بیشتر