لیست تمامی پستها درباره: Bionix- Spore & Bacteria Simulator

دانلود بازی – Bionix- Spore & Bacteria Simulator 52.09 شبیه ساز باکتری

بازی Bionix- Spore & Bacteria Simulator می‌تواند یک تجربه عالی از ساخت دنیا و موجودات آن درون گوشی‌های هوشمند باشد. شما در طی این بازی می‌توانید دقیقاً همانطور که ظهور جانواران و حیات در واقعیت از دریاها آغاز شدند، با جمع آوری ژن‌ها و ترکیب آنها حیات را از موجودات تک سلولی تا هیولاهای وحشتناک دریایی گسترش دهید. بازی‌های شبیه …

بیشتر