لیست تمامی پستها درباره: Caterpillar Creative Play

اپلیکیشن Caterpillar Creative Play برای تقویت خلاقیت کودکان

اریک کارل یکی از معروف ترین طراح های آثار کودکان می باشد که تاکنون بیش از 70 اثر را مختص کودکان خلق کرده است ، آثار او در جشنواره های مختلف و معتبر صاحب جایزه شده اند و همچنین به زبان های مختلف از جمله فارسی چاپ شده اند ، معروف ترین اثر اریک کارل را می توان کرم ابریشم …

بیشتر