لیست تمامی پستها درباره: dark mode

آموزش فعالسازی دارک مود اینستاگرام | تم شب (تیره) برای اینستاگرام

به قطع بسیاری از ما از شبکه اجتماعی اینستاگرام استفاده می کنیم. طبق بسیاری از آمار ها، این شبکه اجتماعی در صدر استفاده ایرانیان قرار دارد. همین موضوع نشان میدهد که این شبکه اجتماعی تا چه حد اهمیت دارد. یکی از نکات اصلی مربوط به این اپ قابلیت هایی است که همواره در حال اضافه شدن به ان است. اینستاگرام …

بیشتر