لیست تمامی پستها درباره: JPEG

فرمت ثبت عکس RAW تا چه حد در گوشی کاربردی است؟

فرمت ثبت عکس RAW، فرمتی است که بدون تردید هم در میان عکاس های حرفه ای و هم در میان عکس های آماتور که با اسمارت فون های خود قصد عکاسی دارند، طرفدارانی دارد. این قابلیت، چند ماهی است که در برخی اسمارت فون ها قرار داده شده است. در این مقاله نگاهی خواهیم انداخت به این فرمت تصویری، آن …

بیشتر