لیست تمامی پستها درباره: Rounded Corner

نحوه گرد کردن 4 گوشه صفحه نمایش + آموزش ویدیویی

اپلیکیشن های حجیم زیادی در زمینه زیباسازی و شخصی سازی گوشی طراحی شده اند که تاثیر چشمگیری در ظاهر گوشی شما دارند اما هیچکدام به اندازه گرد کردن 4 گوشه صفحه نمایش، به گوشی شما زیبایی نمیبخشند . برنامه Rounded Corner یک برنامه بسیار جالب در زمینه گرد کردن زاویه قائمه 4 گوشه صفحه نمایش است . این برنامه که توسط …

بیشتر