لیست تمامی پستها درباره: Sapphire Life V787

معرفی دو گوشی هوشمند از سوی Philips

Philips

آیا تا به حال شده است در حالی که به صفحه نمایش گوشی خود نگاه میاندازید حس کنید که چشمانتان خسته شده است و یا تصاویر را تیره تر از آن چه که هستند ببینید ؟ این حس ناشی از  نور آبی است که از صفحه نمایش منتشر می شود و به چشمان شما می ر سد ! ولی شرکت …

بیشتر