لیست تمامی پستها درباره: Stickman Base Jumper 2

دانلود Stickman Base Jumper 2 بازی سقوط آزاد استیکمن

Stickman Base Jumper 2

سری دوم بازی Stickman Base Jumper می تواند لبخند را بر چهره هر بازیکنی نقاشی کند. موضوع بازی سقوط آزاد با چتر نجات است که از روی پشت بام های برج های مرتفع صورت می گیرد. باید فاصله طولی، ارتفاع و سرعت جهش خود را به گونه ای تنظیم کنید که در محدوده ای از پیش تعیین شده فرود آیید. …

بیشتر